Deel dit artikel

Algemeen – Sinds 1 mei 2015 komen brandweervrijwilligers vrijwel automatisch in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding als zij zich minimaal 20 jaar hebben ingezet voor de maatschappij (hoeft niet aaneengesloten te zijn.) Deze maatregel wordt per 1 januari 2020 echter afgeschaft.

Dit tot grote verbazing van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers die hier direct vragen over had gesteld bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Zij kregen echter geen gehoor.
In de mededeling van de Kanselarij der Nederlandse Orden waarin de automatische benoemingsgrond zal worden afgeschaft, lichten zij het volgende toe; “Hoewel het maatschappelijk belang van de brandweer onmiskenbaar is, is er een aantal zwaarwegende redenen om tot dit besluit te komen. Een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau vindt alleen plaats op basis van persoonlijke verdiensten en een automatische onderscheiding bij een vrijjwillig dienstverband past op zichzelf dan ook niet bij de aard van de Orde. Hierop bestaan slechts enkele uitzonderingen die zijn vastgelegd in de wet. Bovendien bestaat er voor leden van de vrijwillige brandweer een — in vergelijking met andere koninklijk gedecoreerde vrijwilligers — ruime financiële vergoeding voor hun activiteiten.”

De brandweer reikt zelf meerdere decoraties uit voor dezelfde verdiensten. Toch kunnen brandweervrijwilligers na die tijd nog steeds in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding “Op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten ziet het Kapittel voor de Civiele Orden nog steeds graag nieuwe voorstellen tegemoet.”

Foto: Koninklijke Onderscheidingen

Deel dit artikel